katowice.sk

Reklama

Najnowsze artykuły:

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją. Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi ...

Zmianę definicji i kategorii prawnej gwałtu z występku na zbrodnię zakłada poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który wpłynął do Sejmu. W projekcie proponuje się też wyższe kary m.in. za ...

Definicję rolniczej choroby zawodowej podano w artykule 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933 z późn. zm.). Uważa się za nią chorobę, która ...

Od 21 września 2022 r. obowiązuje nowa definicja skrzyżowania, niby bez większego znaczenia dla kierowców, ale po wyjaśnieniach Ministerstwa Infrastruktury okazuje się, że zmienia się bardzo dużo.

zgodnie z Kodeksem pracy można świadczyć pracę nie tylko w sposób stacjonarny, lecz również zdalny. Jaka jest definicja pracy zdalnej? Co z niej wynika? Definicja pracy zdalnej z. 67 18 Kodeksu pracy ...

W niedzielę odbyły się „wybory” na Białorusi. Rzecz jasna były ustawką, bo pojęcie „demokracja” ma za Bugiem groteskowy wymiar.

W razie podejrzenia naruszenia reguł konkurencji Unii Europejskiej (UE) należy w pierwszej kolejności zdefiniować rynek właściwy. Zdefiniowanie rynku właściwego polega na określeniu zakresu stosowania ...

Architektura Informacyjna Państwa (AIP) to formalny opis sposobu zorganizowania systemów teleinformatycznych i zasobów informacyjnych państwa oraz metoda zarządzania ich rozwojem zgodnie z wytycznymi ...

W wyroku z 4 lipca 2023 roku (sygn. akt SK 14/21) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że definicja budowli zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) jest ...

Zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli używana na potrzeby podatku od nieruchomości jest niekonstytucyjna. Tak orzekł 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny. Przepis ...

TV Republika kilka tygodni temu mierzyła się z bojkotem reklamodawców, którzy nie chcieli promować się na antenie stacji. Teraz jedna z firm w dość nietypowy sposób wykorzystała czas ...

katowice.sk | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.