katowice.sk

Reklama

Najnowsze artykuły:

Tym się róż­ni woj­na od biz­ne­su. Na woj­nie ktoś zy­sku­je, a ktoś tra­ci, ale su­ma­rycz­nie to stra­ta, do ...

Ma­ło kto wie­rzył w roz­pad ZSRR. A tym­cza­sem sank­cje go­spo­dar­cze, wy­ścig zbro­jeń i woj­na w Afga­ni­sta­nie ...

Lechia Gdańsk otworzyła pierwszoligową wiosnę zwycięstwem, potwierdzając ekstraklasowe ambicje, ale nie wynik sportowy był w tym przypadku najciekawszy. Pół roku po tym, jak zdziesiątkowana drużyna ...

Hlásené bolo aj začatie migrácie bociana, ktorý pochádza z hniezda priamo na vstupe do významnej ornitologickej lokality Senianske rybníky.

Ženské euro má hodnotu 83 centov, dva mesiace robili Slovenky zadarmo. Napriek tomu, že je žien viac, nerovnosť pretrváva a záujem o politiku je nízky.

Vláda schválila zachovanie súčasných premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch. Koalícia však nepripustila, že pochybila, Smer k zmene motivujú len blížiace sa prezidentské voľby a snaha ...

katowice.sk | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.